İade ve Değişim

GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz
takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul
etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği
adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,
Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

6. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının
ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

7. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler
tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka
veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3
gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek
zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ
İSE:


8. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim
edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile
değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir.
Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün
içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve
iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir,
ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

9. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade
edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

10. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri
üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve
hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir.

11.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ünvanı     :  ARGESAN KALIP SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Vergi D./ No  :  SİNCAN V.D / 0740010709
Adres      :  Ahievran OSB. Mah. Oğuz Cad. No:11 Sincan/ANKARA
Telefon    :  0312 395 30 38
Eposta    :  destek@argesanmagaza.com.tr


CAYMA HAKKININ SÜRESİ :

12. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu
sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri
çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

13. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile
birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş
iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

14. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

15. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek
ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

16. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin
etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne
uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI
sorumlu değildir.

17. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya
limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim
miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

18. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, veya son kullanma tarihi
geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından
ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında,
gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa
edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının,
veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI
tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da
Yönetmelik gereği mümkün değildir..

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

19. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,
kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini
ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili
banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan
talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde,
ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını
ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

20. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi)
yaparak, banka hesaplarımızdan (TL) herhangi
birine yapabilirsiniz.

21. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya
da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz
sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.